na plaży

Zaczynając swoją pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę warto znać swoje podstawowe prawa, aby nie dać się oszukiwać. Niestety w dzisiejszych czasach każdy trzyma ręce do siebie i każdy tylko szuka sposobności jak by tu oszukać kogoś a przy okazji czerpać na tym zyski. Na pewno na rynku pracy istnieje wielu bardzo uczciwych pracodawców, jednak istnieją i tacy, którzy oszukują swoich pracowników. Dlatego aby nie dać się oszukiwać, należy mieć świadomość o swoich prawach jak i obowiązkach. Wszystko w celu ochrony siebie.

Jednym z podstawowych praw jakie się należy pracownikowi jest prawo do corocznego wypoczynku. O urlopie wypoczynkowym można poczytać w dziale siódmym kodeksu pracy. Konkretnie chodzi o artykuł 152. Według niego każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo nie ma takiej opcji aby pracownik mógł zrzec się prawa do urlopu.

Jak obliczyć urlop?

Długość urlopu uzależniona jest od ilości lat przepracowanych. Do okresu zatrudnienia wliczają się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Nie ma w tym wypadku znaczenia jak poprzednie stosunki pracy zostały zakończone i czy istniały pomiędzy nimi przerwy w zatrudnieniu.

Na dzień dzisiejszych zostało przyjęte, że każdy pracownik, który przepracował mniej niż 10 lat swojego życia posiada 20 dni urlopu wypoczynkowego na jeden rok kalendarzowy. Natomiast każdemu pracownikowi, który przepracował więcej niż 10 lat, przysługuje 26 dni roboczych urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

urlop

Co jeśli ktoś się uczył w szkole wyższej?

Ogólnie lat nauki się nie sumuje. Jednak każdej szkole przyporządkowuje się ilość lat przepracowanych. Osoby, które uczęszczały do zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej mają 3 lata przepracowane według prawa. Osoby, które uczyły się w szkole średniej szkoły zawodowej posiadają 5 lat przepracowanych. Osoby, które uczyły się w szkole średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych posiadają 5 lat przepracowanych.

Osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące posiadają 4 lata przepracowane. Natomiast osoby, które są po ukończeniu szkoły policealnej posiadają 6 lat przepracowanych. Grupą która posiada najwięcej lat przepracowanych są osoby po studiach i szkołach wyższych. Tym osobom przysługuje 8 lat przepracowanych.
Jak sytuacja wygląda z wynagrodzeniem za czas, podczas którego pracownik jest na urlopie?

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, takie jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zasada ta dotyczy jednak podstawowego wynagrodzenia, które się określone w umowie. Natomiast premie i bonusy, które pracownik dostaje podczas pracy nie są tutaj uwzględniane. A przynajmniej nie muszą być uwzględniane. Zazwyczaj premie dodatkowe są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli ulegają znacznym wahaniom to może zostać to wyliczone na podstawie ostatnich 12 miesięcy.

Urlop wypoczynkowy musi zostać udzielany pracownikowi w dni, w które rzeczywiście przyszedłby do pracy. Także ma zostać tak przydzielony według rozkładu czasu pracy. Według kodeksu pracy jeden dzień urlopu to 8 godzin pracy.
Czasami w życiu wypadają takie niespodziewane okoliczności, które wręcz wymuszają na pracodawcy jak i pracowniku przesunięcie urlopu. Kodeks pracy także i taką sytuację przewidział i znalazł na nie rozwiązanie. Istnieje możliwość według kodeksu pracy przesunięcia urlopu zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy.

jak obliczyć urlop

Jednak takie przesunięcie musi wynikać z ważnego powodu. Można przesunąć termin urlopu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Do takich przyczyn, przez które może dojść do przesunięcia urlopu zalicza się: choroba, odosobnienie związane z chorobą zakaźną, powołaniem na ćwiczenia wojskowe lub szkolenie wojskowe do 3 miesięcy, urlop macierzyński. Te przyczyny wynikają ze strony pracownika i wówczas pracodawca ma obowiązek dostosować się do prawa i przesunąć pracownikowi urlop na inny termin.

Wtedy pracodawca obowiązkowo przesuwa pracownikowi urlop na inny termin. Jednak niekiedy to pracownik musi się dostosować do zarządzenie pracodawcy. Czasami nieobecność pracownika może doprowadzić do ustania pracy czy innych zakłóceń, wówczas pracownik jest zobligowany do powrotu do pracy i wykorzystania urlopu w innym dogodnym terminie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here